Friday, May 24, 2024
Home Tags ถ่อย

Tag: ถ่อย

“ถ่อย” ไม่ได้ทำให้คน “เท่” คอนเทนต์ปังได้โดยไม่จำเป็นต้องเกรียน

"ถ่อย" ไม่ได้ทำให้ใครดู "เท่" มันอาจทำให้คอนเทนต์ที่สร้างปังขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราว แต่ท้ายที่สุด มันก็จะถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมแล้วหรือที่จะนำเสนออะไรแบบนี้

โพสต์ไม่คิดชีวิตเปลี่ยน สิ่งที่พูดและพิมพ์บอกได้ว่าคุณเป็นคนเช่นไร

สิ่งที่คุณแสดงออก มันสะท้อนตัวคุณได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน ยิ่งหยาบคาย ยิ่งถ่อย ยิ่งต่ำทรามแค่ไหน ก็ยิ่งบ่งบอกจิตใจว่าไม่ได้สูงส่งไปกว่าสิ่งที่พูดหรือพิมพ์ออกมา