Thursday, March 30, 2023
Home Tags ตัวย่อ

Tag: ตัวย่อ

ตัวย่อในทวิตเตอร์ รู้หรือไม่แปลว่าอะไรบ้าง?

เนื่องจากทวิตเตอร์มีข้อจำกัด ในเรื่องของตัวอักษรที่สามารถพิมพ์ได้เพียง 280 ตัว ดังนั้นจึงทำให้ภายในทวิตเตอร์ มีตัวย่อที่นิยมใช้กันอยู่มากมาย