Thursday, October 5, 2023
Home Tags ตรวจสอบ

Tag: ตรวจสอบ

การนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้ง

แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องไกลตัวที่ประเทศไทยจะนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้ง ทว่า Blockchain สามารถนำมาใช้กับระบบเลือกตั้งได้อย่างไรบ้าง

วิธีรับมือเมื่อญาติผู้ใหญ่ส่งข่าวปลอมมาให้อ่าน

ใครประสบปัญหาญาติผู้ใหญ่ชอบส่งเฟกนิวส์มาให้บ้าง เรารำคาญ แต่ที่พวกท่านส่งมาเพราะเป็นห่วง คิดว่าเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นและไม่รู้ว่าปลอม เราจะรับมืออย่างไรดี