Tuesday, January 25, 2022
Home Tags ค่าโดยสาร

Tag: ค่าโดยสาร

เมื่อค่าโดยสารสาธารณะประเทศกรุงเทพฯ “แพง” ไม่แพ้ชาติใดในโลก!

รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนต่อขยาย น่าจะให้คนกรุงเทพฯ เดินทางกันได้สะดวกขึ้น แต่ค่าเดินทางแพงเกินไปไหม อาจแพงกว่า 1 ใน 3 ของค่าแรงขั้นต่ำ!

ปัญหาราคาค่าโดยสารขนส่งสาธารณะต่อชีวิตคนเมือง โดย ดร.สุเมธ

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ตอบปัญหาประเด็นการขึ้นราคาและการพํฒนาบริการของข่นส่งมวลชน

รู้หรือไม่ ในแต่ละวัน คุณเสียค่าเดินทางในเมืองกรุงไปเท่าไร ?

ลองไปดูกันว่า ในแต่ละวันคุณต้องจ่าย "ค่าเดินทาง" ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กันวันละเท่าไร ?