Sunday, January 29, 2023
Home Tags คิมแรวอน

Tag: คิมแรวอน

The First Responders ภารกิจเสี่ยงตาย ทุกวินาทีมีชีวิตเป็นเดิมพัน

อาชีพบางอาชีพไม่ใช่แค่การทำงาน แต่มันหมายถึงชีวิตของใครสักคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ และใครจะช่วยเหลือพวกเขา หากไม่ใช่อาชีพประเภท The First Responders

L.U.C.A. : The Beginning อยากเป็นผู้รอด ก็ต้องปรับตัว

ขึ้นชื่อว่าเป็น "สิ่งมีชีวิต" เรามีสัญชาตญาณในปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอด ยิ่งเติบใหญ่ก็ยิ่งเหนื่อย ยิ่งอยากอยู่รอดยิ่งต้องดิ้นรนให้มากขึ้น