Saturday, April 13, 2024
Home Tags ข่าวกีฬา

Tag: ข่าวกีฬา

ตั้งแต่เมื่อไรที่ “ข่าวกีฬา” แทบไม่เหลือบนโต๊ะข่าว

ในสังคมที่ผู้คนชอบสั่ง "หวานน้อย" แต่การเสพข้อมูลจากสื่อของพวกเรา ใส่สารปรุงแต่งทั้งจากน้ำเสียง เนื้อหา และอคติจากพิธีกรหรือผู้ประกาศเข้าไปจน "หวานมาก"

THAI LEAGUE SHOW

การไม่ปลูกฝังให้เยาวชนดูกีฬาเป็นเรื่องที่น่าห่วง ในอดีตพ่อแม่จะเน้นให้เราดูกีฬา ให้เราดูเป็น รู้จักนักกีฬา กติกา มารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย