Wednesday, April 24, 2024
Home Tags ก้าวข้ามความทุกข์

Tag: ก้าวข้ามความทุกข์

“ฝึกกล้ามเนื้อแห่งการปล่อยวาง” เพื่อก้าวข้ามความทุกข์

คนเราสามารถจัดการกับความรู้สึกที่จมอยู่ในความทุกข์ยากได้ไม่เท่ากัน แต่เราสามารถพัฒนาให้มีมากขึ้นและเพียงพอที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นความยากลำบากไปได้