Tuesday, December 7, 2021
Home Tags การเมือง

Tag: การเมือง

เปิดประวัติ “สนามหลวง” โบราณสถานที่หลายคนไม่เคยรู้

ท้องสนามหลวง เป็นพื้นที่ที่อยู่คู่กับกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ตั้งกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง แต่หลายคนเพิ่งรู้ว่า "สนามหลวง เป็นโบราณสถาน" Tonkit360 จะมาอธิบายให้ฟัง

เมื่อถึงจุดที่คนไทยกังวลด้านเศรษฐกิจมากกว่าการเมือง

ผลดุสิตโพลล่าสุดชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนไทยมีความวิตกกังวลต่อเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมาก ถึงกับมากกว่าเรื่องการเมืองและสังคม

เห็นต่างไม่ใช่ความผิด แต่ผิดที่คิดใช้ความรุนแรง

การเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะ ด้วยความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างกันอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้

ปรากฏการณ์การเมืองกับบทบาทในสังคม และ รัฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน โดย อาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ

บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ในประเด็นความสัมพันธ์ของการเมืองกับชีวิตประจำวัน

เสียงร้องของประชาชนที่ผู้ปกครองไม่เคยได้ยิน

ในทุกการชุมนุมเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลง

การเมืองกับคนทั่วไป : คุยกับอาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ ทำไมเราต้องสนใจการเมือง?

การเมืองมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน แต่เราถูกทำให้เชื่อว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าเราไม่สามารถแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ได้ ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งสามารถผูกขาดอำนาจไปได้เรื่อย ๆ ถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็จะยากที่จะพัฒนา

อภิสิทธิ์ ประกาศลาออกจากการเป็น ส.ส.

อภิสิทธิ์ แถลงประกาศจุดยืนทางการเมือง

นวนิยายการเมืองที่อ่านสนุกไม่แพ้ Animal Farm

เมื่อการเมืองเป็นเรื่องสากลในนวนิยาย

เช็คด่วน! คุณเข้าข่าย “เครียดการเมือง” หรือไม่?

"การเมือง" เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเกิดความเครียด จนไม่กล้าเปิดประเด็นเรื่องนี้ในการสนทนา

ทิศทางของประเทศไทยหลังเลือกตั้ง’62 : ความเห็นของ รศ.ดร. ยุทธพร อิสรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช