เรื่องใกล้ตัว EP.31: แค่เปิดใจ แม้เห็นต่างก็ไม่แตกแยก

“การรับฟัง” คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ความขัดแย้งเบาบางลงได้ เพราะนั่นเท่ากับเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งที่คนอื่นคิด และเป็นการให้เกียรติตัวเองด้วยเช่นกันที่ไม่ด่วนตัดสินใจอีกฝ่ายไปเสียก่อน