Sunday, August 1, 2021
Home Interview บทสัมภาษณ์ "คนต้นคิด"

บทสัมภาษณ์ "คนต้นคิด"

บทสัมภาษณ์จากคนหลากหลายอาชีพ ที่จะทำให้เรารู้จักอาชีพนั้นๆ มากขึ้น ในบางมุมที่คนทั่วไปไม่รู้หรืออาจจะมองข้ามไป

“Fixzy” ธุรกิจ Start-Up ที่เชี่ยวชาญเรื่องการซ่อม

เวลาเกิดปัญหาให้ต้องซ่อมนู่นนี่ เรื่องยากสุดก็คือตามหาช่างนี่เเหละ ปัญหาสารพัด จึงเกิดไอเดียธุรกิจ FIXZY บริการแอปฯ ที่เชี่ยวชาญการซ่อมบำรุง