Sunday, October 24, 2021
Home Interview บทสัมภาษณ์ "คนต้นคิด"

บทสัมภาษณ์ "คนต้นคิด"

บทสัมภาษณ์จากคนหลากหลายอาชีพ ที่จะทำให้เรารู้จักอาชีพนั้นๆ มากขึ้น ในบางมุมที่คนทั่วไปไม่รู้หรืออาจจะมองข้ามไป

สร้างเมืองไร้เสียงให้มีสีสัน “ล่ามภาษามือ” อาชีพเพิ่มความเท่าเทียม

"ล่ามภาษามือ เป็นอาชีพที่หลายคนมองข้าม แต่กลับสร้างประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่ามาก ๆ" การเป็นล่ามภาษามือมีความยากง่ายและกดดันขนาดไหน ติดตามคนต้นคิดวันนี้เลยค่ะ