สมาคมนักกอล์ฟไทยในอเมริกา มอบเงินผ่านสมาคมกีฬากอล์ฟฯ ช่วยเหลือโควิด-19 ในประเทศไทย

รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ รับมอบเงินจาก นายเดชบดี ดิเรกวัฒนะ ผู้แทนสมาคมนักกอล์ฟไทยในอเมริกา จำนวน 4,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 132,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคมาจากคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู่คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิค-19 ในประเทศไทย ที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เมื่อ 16 ก.ย. 64

สมาคมนักกอล์ฟไทยในอเมริกา รวบรวมเงินบริจาคจากคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มอบให้กับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ รับมอบเงินจาก นายเดชบดี ดิเรกวัฒนะ ผู้แทนสมาคมนักกอล์ฟไทยในอเมริกา จำนวน 4,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 132,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคมาจากคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิค-19 ในประเทศไทย

รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟฯ ได้ทำงานร่วมกับ สมาคมนักกอล์ฟไทยในอเมริกามาโดยตลอด ในครั้งนี้ก็ยินอย่างยิ่งที่สมาคมนักกอล์ฟฯ ได้รวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือคนไทย โดยจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์จำเป็น อาหาร และน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โดยสมาคมกีฬากอล์ฟฯ จะบริจาคเพิ่มอีก 4,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อสมทบทุนในครั้งนี้ และจะรวบรวมจากบรรดานักกอล์ฟทั้งระดับอาชีพ และสมัครเล่น ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ด้วยอีกทางหนึ่ง