เรื่องใกล้ตัว EP.45 : ฝึกลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เป็นพ่อแม่รังแกฉัน

อยากให้ลูกประสบความสำเร็จ อย่าเป็น “พ่อแม่รังแกฉัน” แต่ให้สอนพวกเขาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ยังเด็ก

ติดตาม Podcast เรื่องใกล้ตัว กับ นรกมล ดิษยบุตร ได้ทาง Podbean และ Spotify ช่องคนต้นคิด ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.