คนละครึ่ง-บัตรคนจน เตรียมรับเงินเพิ่มช่วงปีใหม่นี้

จากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางฝั่งรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งในระยะที่ 2” หรือที่เรียกกันว่า “คนละครึ่ง เฟส 2” นั้น ล่าสุดก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลมีมติเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าว ที่จะดำเนินการต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในระยะที่ 2 ของกระทรวงการคลัง

โดยจุดประสงค์ของโครงการคนละครึ่งนี้ มีขึ้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ค้ารายย่อย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม และจากผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวน 10 ล้านคนในระยะแรกนั้น ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

นั่นทำให้โครงการคนละครึ่งจะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนกันอีกครั้งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ การดำเนินการในระยะที่ 2 จะมีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกันกับระยะแรก ที่ทางรัฐบาลจะร่วมจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ แต่จะไม่เกิน 150 บาทต่อวัน มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  • จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์อีก 5 ล้านคน ได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
  • ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 เนื่องจากการไม่ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้
  • ลงทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 ก็จะยังได้รับวงเงินเพิ่มอีกคนละ 500 บาท ระยะเวลาในการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 และขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการระยะที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากเงิน 3,000 บาทในระยะแรกยังใช้ไม่หมดก็ ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และขั้นตอนการขยายสิทธิ์จะมีปุ่มกดรับยืนยันสิทธิเพิ่มในระยะที่ 2 จึงสามารถใช้เงินได้ต่อเนื่องในวงเงินรวม 3,500 บาท ได้ต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคม 2564

ส่วนอีกโครงการของรัฐบาลที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพ ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 (บัตรคนจน) รัฐบาลก็เตรียมดำเนินการอยู่เช่นกัน โดยรัฐบาลจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

นั่นเท่ากับว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยจะมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนี้ จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นระยะใดก็ตาม

ข้อมูลจาก Facebook : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station