พี่บอกแล้วนะ! EP.11 : “ความสุข” ฝึกเป็นนิสัยได้!

“ความสุข” สามารถสร้างเป็นนิสัยติดตัวเราได้ แม้ว่า “สมอง” จะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รู้สึกมีความสุขได้ตลอดเวลา แต่เราสามารถฝึกสมองให้คิดบวกกันได้!