เรื่องใกล้ตัว EP.10 : เทคนิค “ใช้เงิน” อย่างชาญฉลาด

เมื่อสภาพเศรษฐกิจไม่เป็นใจ แค่ไม่มีหนี้สิ้นก็ถือว่าโชคดีแล้วสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีภาระต้องกิน ต้องใช้จ่ายกันทุกเดือน แต่คงจะดีกว่าถ้ารู้จักใช้เงินอย่างชาญฉลาดด้วย