อะไรคือ ‘มรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ’ หลังยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียน โขน และ นวดไทย

ยูเนสโก ประกาศขึ้นบัญชี นวดไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยนวดไทยถือเป็นมรดกของไทยรายการที่ 2 เพราะเมื่อปี 2561 โขน ได้ถูกขึ้นทะเบียนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย

เนื่องด้วยคุณสมบัติที่ตรงหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของนวดไทย ซึ่งก็คือการเป็นภูมิปัญญาที่มีพัฒนาการเริ่มในระดับครอบครัวและชุมชนเกษตรกรรม ต่อเนื่องจนเป็นศาสตร์ที่ใช้มือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในการปรับพลังและโครงสร้างของร่างกายโดยไม่ใช้ยาบำบัด ซึ่งสะท้อนถึงการสร้างสรรค์ของมนุษย์

โดยมูลค่าของตลาดสปาและนวดไทยที่จัดอยู่ในหมวดความงาม ร่วมกับบริการทางการแพทย์และสินค้าสปา ซึ่งบริการสปาและนวดไทยมีมูลค่าถึง 31,155 ล้านบาท ซึ่งสามารถพูดได้เต็มปากว่าหนึ่งเป้าหมายที่ชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย ก็เพื่อการมารับประสบการณ์การนวด จึงไม่แปลกที่ธุรกิจนวดจะเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าระดับหมื่นล้าน อีกทั้งในการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ของนวดไทย ยังมีคำศัพท์เฉพาะในการเรียกด้วยคือ Nuad Thai ไม่ได้ใช้คำว่า Thai Massage เหมือนแบบปกติ เพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของการนวดไทยให้ดีขึ้น

มรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ในความหมายของประโยค มรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามีที่มาของนิยามจากเหตุใด ความหมายก็คือ เป็นทักษะ ความรู้ ความสามารถ ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกรูปแบบ ถูกสร้างขึ้นและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด มีการสั่งสมความรู้และประยุกต์พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นปฏิสัมพันธ์ต่อประวัติศาสตร์และธรรมชาติของคน

ซึ่งการขึ้นทะเบียน มรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ นั้นมีการมอบให้กับหลากหลายวัฒนธรรมหรือขนบและความสามารถในหลาย ๆ ชาติแล้วทั่วโลก โดยประเทศที่มีมรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมากที่สุดคือประเทศจีน ที่มีอยู่ 39 ชิ้น