ส่องอาชีพมาแรงปี 2020 เทรนด์โลกในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

ความก้าวหน้าอย่างยิ่งของเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่กำลังขับเคลื่อนบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลไปยังเรืองของหนทางการเลือกศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในอาชีพเมื่อเรียนจบ ซึ่งความต้องการต่างเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย มาดูกันดีกว่าว่าในปี 2020 ที่กำลังจะถึงนี้องค์ความรู้และอาชีพใดบ้างที่จะเป็นที่ต้องการของตลาด

งานสาย Digital Content

เพราะความคิดสร้างสรรค์จำเป็นต้องพึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะงานเขียนและงานผลิตที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เอง ทั้งงานเขียน งานผลิตสื่อต่าง ๆ เพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมที่จะเสพเรื่องราวต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ถ้ายิ่งมีความคิดแปลกใหม่หรือสร้างผลงานที่ตรงตามความต้องการของผู้คนได้ ก็จะยิ่งเติบโตได้เร็ว

งาน ซอฟแวร์และนวัตกรรม

ด้วยความที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกพัฒนาและนำมาใช้งานเพื่อเอื้อความสะดวกสบายให้กับผู้คนอย่างหลากหลาย ทั้งด้านการเงิน อุตสาหกรรม และนวัตกรรมต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อการต่อยอด ดูแล รักษาจุดบกพร่อง เพราะถึงแม้ A.I. จะชาญฉลาดแต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องใช้ความสามารถของมนุษย์ดูแลอยู่

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

อาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีความต้องการเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากทั้งประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีผู้ต้องการการรักษาและดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะนักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ

เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

เพราะในตอนนี้ทุกคนล้วนใช้อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก และเช่นกัน การโจรกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ช่องทางไซเบอร์นั้นก็มีมากขึ้น ทั้งการขโมยข้อมูลส่วนตัว การโจรกรรมเงิน และอีกหลากหลายอย่าง ซึ่งผู้ที่มีความเข้าใจในด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยองค์ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศนี้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้กับหลากหลายหน่วยงานอีกด้วย

นักวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมากของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่มากมาย หรือที่เรียกว่า Big Data กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือบรรลุการหาคำตอบสำหรับการดำเนินการตลาดทางด้านต่าง ๆ อาชีพสายนี้จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานด้านธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้ยิ่งจะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า การบูรณาการความรู้ทั้งที่มีอยู่รวมถึงการเรียนการสอนนั้นต้องปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อตลาดอาชีพและการศึกษานั้นต้องถูกจับตาและปรับเปลี่ยนให้ทันยุค เพื่อการใช้องค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอกเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป