ต้องรู้อะไรบ้าง ถ้าไม่อยาก “โดนจับ” เพราะ “ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย”

ภาพจาก pixabay

วันนี้เป็นวันแรกที่มีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการ “คาดเข็มขัดนิรภัย” อย่างจริงจัง ตามคำสั่งมาตรา 44 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งหากใครไม่ปฏิบัติตามก็เตรียมจ่ายค่าปรับกันได้ทั้งคนขับและคนนั่ง

แต่ถ้าไม่อยากโดนจับ เพราะไม่คาดเข็ดขัดนิรภัย หรือเซฟตี้เบลท์ ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดกันก่อนว่ามีข้อบังคับอะไรบ้าง

รถส่วนบุคคล, รถแท็กซี่, รถกระบะ 4 ประตู, รถลีมูซีน
-จดทะเบียน วันที่ 1 ม.ค.2531 – 31 ธ.ค.2553 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
-จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2554 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

รถตู้ส่วนบุคคล, รถตู้โดยสาร
-จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2537 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
-จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนขับ และผู้โดยสารทุกที่นั่ง

รถปิกอัพ , รถสองแถว, รถบรรทุก
-จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2537 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
-ให้บรรทุกสิ่งของและสัตว์ได้เท่านั้น ห้ามบรรทุกคนด้านหลัง ห้ามคนนั่งท้ายกระบะ

โทษปรับหากฝ่าฝืนกฎหมาย

คนขับ
-มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาท
-หากคนขับไม่จัดให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัด จะถูกปรับเพิ่มไม่เกิน 500 บาท

ผู้โดยสาร
-รถเก๋งส่วนบุคคล รถกระบะ รถแท็กซี่ มีโทษปรับสูงสุดที่นั่งละไม่เกิน 500 บาท
-รถตู้สาธารณะ รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุก มีโทษปรับสูงสุดที่นั่งละไม่เกิน 5,000 บาท