อะไรจะเกิดขึ้น ? หาก “เกาหลีใต้” ยกเลิก “ฟรีวีซ่า” คนไทย

จากกรณีที่มีคนไทยลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ มากกว่า 100,000 คน ส่งผลให้มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ เล็งประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าของคนไทย หลังนโยบายดังกล่าวถูกประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2524

แม้ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทย จะยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่ประเด็นยกเลิกฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวไทย เป็นเวลา 90 วัน ยังเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง เพราะถ้าสุดท้าย รัฐบาลเกาหลีใต้ ตัดสินใจยกเลิกฟรีวีซ่าจริง อาจส่งผลกระทบตามมาในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ

ลดความน่าเชื่อถือ

การที่ประเทศใดประกาศให้ฟรีวีซ่าแก่ประชาชนของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศของตน ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ฟรีวีซ่านั้น แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในเวทีระดับประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับ “เครดิต” ของหนังสือเดินทางประเทศที่ได้ฟรีวีซ่า ให้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้น ฉะนั้น หากอยู่ ๆ ประเทศดังกล่าวถูกยกเลิกฟรีวีซ่า ย่อมเท่ากับเป็นการลดความน่าเชื่อถือของหนังสือเดินทางประเทศตนเองด้วย

เจรจาขอ “ฟรีวีซ่า” ได้ยากขึ้น

เมื่อใดที่ประเทศของคุณถูกลดเครดิตด้วยการยกเลิกฟรีวีซ่า ย่อมส่งผลกระทบต่อการเจรจาทำข้อตกลงขอ “ฟรีวีซ่า” กับประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากหนังสือเดินทางของประเทศที่ถูกยกเลิกฟรีวีซ่า อาจเริ่มขาดความน่าเชื่อถือในเวทีระดับประเทศแล้ว

กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การยกเลิกฟรีวีซ่าระหว่าง 2 ประเทศ อาจส่งผลกระทบด้านทางการทูต จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหากกรณีดังกล่าว เกิดขึ้นกับไทยและเกาหลีใต้ ซึ่งต่างเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั้ง 2 ประเทศ

แต่ถ้า “รัฐบาลเกาหลีใต้” ตัดสินใจไม่ยกเลิกฟรีวีซ่า แนวโน้มการแก้ปัญหาลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายของคนไทยในเกาหลีใต้ น่าจะเป็นไปในทิศทาง ดังนี้

(1) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. เกาหลีใต้ เพิ่มมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้มากขึ้น อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่ระบุเวลาชัดเจน มีหลักฐานการเงิน หรือแหล่งที่พักชัดเจน เป็นต้น

(2) ปรับเปลี่ยนระยะฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวไทย จากเดิม 90 วัน เป็น 30 วัน หรือ 15 วันแทน

อย่างไรก็ดี ถ้าเหตุการณ์ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ยังเกิดขึ้นอีก อาจทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้พิจารณายกเลิกฟรีวีซ่าให้กับคนไทยก็เป็นได้ รวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่เจอสถานการณ์เช่นเกาหลีใต้ อย่างญี่ปุ่น หรือไต้หวัน

** หมายเหตุ : การขอวีซ่าเข้าประเทศไม่ได้เป็นการรับประกันว่า จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ก็ยังคงมีอำนาจปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศได้