ธุรกิจครอบครัวต้องเชื่อมโยงสมาชิกในแต่ละรุ่นเข้าด้วยกัน

รายงานระดับโลกฉบับใหม่ที่เปิดตัวในการประชุมสุดยอดธุรกิจครอบครัวระดับโลกในเมืองวิเอตริซูลมาเร ชายฝั่งอามัลฟี ประเทศอิตาลี เปิดเผยว่าธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ มักใช้ประโยชน์จากธรรมเนียม ประสบการณ์ และนวัตกรรมเพื่อสร้างมรดกครอบครัวรูปแบบใหม่ที่มีความไดนามิก

จากรายงานผลสำรวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลกของ KPMG Private Enterprise และ STEP Project Global Consortium เผยว่าธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จจำนวนหนึ่งใช้มุมมองที่มุ่งเน้นอนาคต เชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวหลายรุ่นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมรดกครอบครัวแบบไดนามิก (Dynamic Legacy) ที่ยึดถือธรรมเนียม 

ในขณะเดียวกันครอบครัวก็เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ รายงานดังกล่าวซึ่งเปิดตัวในการประชุมสุดยอดธุรกิจครอบครัวระดับโลกเรื่อง “เส้นทางสู่ความดี: การรักษามรดกธุรกิจครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี” ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เผยให้เห็นว่าธุรกิจครอบครัวจำนวนมากกำลังก้าวข้าม ‘ปฏิทรรศน์มรดก’ (Legacy Paradox) หรือการที่ธุรกิจครอบครัวต้องหาสมดุลของการที่มรดกครอบครัวเป็นแหล่งกำเนิดอัตลักษณ์และแรงบันดาลใจ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่ยึดติดกับธรรมเนียมมากเกินไป เพราะอาจทำให้ขัดขวางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

รายงานจาก KPMG Private Enterprise และ STEP Project Global Consortium ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกรายบุคคลจากประสบการณ์ของผู้นำธุรกิจครอบครัวชั้นนำ รวมกับข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของมรดกครอบครัว (Family Legacy) ที่มีต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่รวบรวมจากผู้นำธุรกิจครอบครัวจำนวน 2,683 ราย ใน 80 ประเทศ เขตการปกครองและภูมิภาค

ข้อมูลการสำรวจซึ่งใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เปิดเผยว่าร้อยละ 45 ที่รายงานว่ามีมรดกครอบครัวที่แข็งแกร่ง เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มีผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และที่สูงกว่านั้นคือร้อยละ 53 มีคะแนนความยั่งยืนในระดับสูง ข้อมูลดังกล่าวเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังสำหรับความสำเร็จของธุรกิจและครอบครัวในวันนี้และสำหรับทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป และเป็นเครื่องเตือนใจว่ามรดก (Legacy) เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

รายงานประจำปีตอกย้ำความสำคัญของการส่งต่อความเป็นผู้ประกอบการข้ามรุ่น (Transgenerational Entrepreneurship) ในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักในการดำเนินธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมรดก (Legacy) เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะรับประกันความก้าวหน้าในระยะยาวจากรุ่นสู่รุ่น

โดยรายงานชี้ว่ามรดกนั้นเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย มรดกมีแหล่งที่มาจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย การส่งต่อความเป็นผู้ประกอบการข้ามรุ่นทำให้มรดกครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นได้โดยสมาชิกธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ที่จะกระตุ้นให้คนรุ่นก่อนสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่มองว่าสำคัญ เพื่อเสริมสร้างมรดกทางธุรกิจของพวกเขา และเชื่อมช่องว่างระหว่างรุ่น

รายงานฉบับนี้พิจารณาถึงแก่นแท้ของมรดกในโลกปัจจุบัน และให้มุมมองที่ ‘มุ่งเน้นอนาคต’ ที่ซึ่งธรรมเนียมและนวัตกรรมอยู่ร่วมกัน และชี้ว่าต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น สามารถแข่งขันได้ และตอบโจทย์ผู้บริโภคและตลาด รายงานยืนยันว่ามรดกครอบครัวที่สืบทอดมา ควรมุ่งเน้นอดีตให้น้อยลง และใช้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับอนาคต เนื่องจากมีส่วนสนับสนุนในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม พนักงาน และซัพพลายเออร์

แอนเดรีย คาลาโบร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของ STEP Project Global Consortium และผู้อำนวยการ IPAG Chair for Sustainable Family Business & Entrepreneurship, IPAG Business School กล่าวว่า “มรดกครอบครัวไม่เพียงแต่เชื่อมโยงคนรุ่นต่าง ๆ และรับรองความต่อเนื่องและการสืบทอดความสำเร็จของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวของธุรกิจครอบครัวและเป็นแนวทางในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อีกด้วย แต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน มรดกครอบครัวนำความท้าทายใหม่มาให้ผู้นำธุรกิจครอบครัว คือการต้องเรียนรู้วิธีการผสมผสานคุณค่าดั้งเดิมเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างมรดกครอบครัวแบบไดนามิก (Dynamic Legacy) โดยคำนึงถึงคนรุ่นต่อไป”

รอบบิน แลงสฟอร์ด ผู้นำระดับโลก ฝ่ายธุรกิจครอบครัว KPMG Private Enterprise เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล และ Partner in Charge, Family Business & Private Clients, KPMG Australia กล่าวว่า “คนต่างรุ่นมีมุมมองและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ความสำคัญของมรดกและกลยุทธ์ที่ตนเองใช้เพื่อสร้างและรักษามรดกเหล่านั้นไว้ ความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับมรดกของธุรกิจครอบครัวด้วยการผสมผสานมุมมองและแนวทางที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของธุรกิจและสังคม”

และยิ่งทั่วโลกให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับวาระสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) คนรุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะกังวลด้านมรดกทางสังคมและความเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจครอบครัวของตน เมื่อเทียบกับคนรุ่นเก่าที่ยังคงให้ความสำคัญกับมรดกทางวัตถุและสายเลือดของครอบครัว ประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องซ้ำรอยเสมอไป แต่อาจมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นซ้ำ ผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบจำเป็นต้องสร้าง ‘จังหวะ’ ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ปฏิบัติตาม

การศึกษาชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันของข้อมูลในระหว่างภูมิภาค แต่ก็มีประเด็นข้อมูลที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากอิทธิพลของการส่งต่อความเป็นผู้ประกอบการข้ามรุ่น (Transgenerational Entrepreneurship) สิ่งนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่ามรดกครอบครัวเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ กล่าวคือ มรดกควรเป็นแบบไดนามิกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผลลัพธ์ของธุรกิจ

สามารถอ่านรายงาน Global Family Business Report ได้ที่นี่ https://kpmg.com/th/en/home/insights/2024/05/unlocking-legacy.html

ที่มา: KPMG Thailand