ทำไม “นม” ถึงเป็นโอกาสสำคัญของชีวิต


การผลักดันให้คนทั่วโลกเข้าถึงโภชนาการที่ดี เป็นนโยบายที่หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล องค์กรสาธารณสุข รวมทั้งกลุ่มธุรกิจเอกชนให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยต่างมุ่งหวังให้ประชากรในทุกระดับมีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่แรกเกิด ต่อเนื่องถึงวัยเจริญพันธุ์ จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงวัยต่าง ๆ ที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงโภชนาการที่ดีในปัจจุบันนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยังท้าทายอย่างมากสำหรับทุก ๆ ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่เพียงปริมาณอาหารที่ขาดแคลน แต่ฝังรากลึกไปถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ทุกคนควรได้รับ และสิ่งเหล่านี้ไมได้ส่งผลกระทบแค่เพียงระดับบุคคลแต่มีผลอย่างมากกับภาพใหญ่ในระดับประเทศ

สำหรับการส่งเสริมให้เข้าถึงโภชนาการที่ดีมีการดำเนินงานผ่านหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่เป็นรูปธรรมก็คือ “การดื่มนม” แหล่งรวมสารอาหารที่มีความสำคัญกับทุกช่วงวัย และเป็นอาหารที่จำเป็นตลอดห่วงโซ่ชีวิต โดยนมยังเป็นอาหารขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เนื่องด้วยอายุในการจัดเก็บ สารอาหารที่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการดื่มนมที่กว้างขึ้น วันนี้ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยอดนิยมของคนไทย และส่งเสริมให้ทุกคนได้รับโภชนาการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง จะพาไปดูเหตุผลกันว่าทำไมการดื่มนมจึงเป็นเรื่องจำเป็นและให้มากกว่าพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย และเมื่อทุกคนได้ดื่มนมอย่างสม่ำเสมอจะเกิดข้อดีอะไรกับชีวิตขึ้นบ้าง


การดื่ม “นม” ทุกวันจะดีในเรื่องของภูมิคุ้มกัน การลดความเสี่ยง และความผิดปกติของร่างกาย เช่น ระบบการย่อยอาหารที่ดีขึ้น ร่างกายที่สดชื่นขึ้นเมื่อดื่มนมควบคู่ไปกับมื้ออาหาร ทำให้มีพลังงานที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเรียน การทำงาน ยิ่งนมที่มีสารอาหารจำเป็นอย่างเช่น DHA โอเมก้า 3,6,9 วิตามิน B12 วิตามิน C แคลเซียม ใยอาหาร ฯลฯ จะยิ่งช่วยเติมเต็มการได้รับสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละมื้อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกยังช่วยลดการแก่ชรา เพราะนมช่วยรักษาสภาพความเสื่อมทางร่างกาย เช่น ผิวหนัง กระดูก ได้อีกด้วย

การดื่ม “นม” มีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนแต่ละช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคต่าง ๆ โดยจะสามารถสังเกตได้ว่ากลุ่มประเทศที่มีเข้าถึงการดื่มนมที่เพียงพอ ประชากรส่วนใหญ่จะมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ความผิดปกติทางด้านร่างกายจะน้อยกว่าพื้นที่ที่ประชากรยังไม่สามารถเข้าถึงการดื่มนม หรือได้รับโภชนาการที่ดี ทั้งนี้ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นเป็นอีกตัวแปรที่ทำให้ปัญหาค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุข หรือการรักษาโรคต่าง ๆ ถูกลดลงตามไปด้วย และการมีสุขภาพดียังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ เพราะการเติบโตทั้งหมดล้วนขับเคลื่อนด้วยแรงงานและความพร้อมของมนุษย์

การดื่ม “นม” ช่วยขจัดปัญหาความหิวโหย ซึ่งประเด็นท้าทายตามนโยบายด้านความยั่งยืนโลก โดยนมถือเป็นหนึ่งในชนิดของอาหารที่ช่วยลดระดับหรือควบคุมความหิวโหยได้ ไม่ว่าจะเป็นในมื้อหลัก ระหว่างมื้ออาหาร การรับประทานอาหารในช่วงเวลาเร่งด่วน อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์สามัญประจำบ้านที่ทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่รู้สึกหิว เมื่อหยิบนมมาดื่มจะได้ทั้งการอิ่มท้อง ได้สารอาหารที่ดีต่อร่างกาย ทั้งนี้ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนนมเพื่อเติมเต็มและลดปัญหาความหิวโหย เป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพ ช่วยอุดช่องว่างทางโภชนาการได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง และยังทำให้สังคมบรรลุความยั่งยืนได้จากการแบ่งปัน

การดื่ม “นม” ช่วยสร้างการเติบโตในมิติเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการเลี้ยงโคนม เนื่องด้วยการเข้าถึงการบริโภคนมที่เพิ่มขึ้นสามารถสร้างโอกาสด้านรายได้ ตั้งแต่การผลิต การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ ไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเช่น การผลิตอาหาร ร้านอาหาร หรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ยิ่งดื่ม “นม” ยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพัฒนาการทางด้านความสูงการมีสรีระที่สมส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดแนวทางอื่น ๆ ได้เช่น การเป็นนักกีฬา อาชีพที่เด็กรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันที่จะเข้าสู่วงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาชีพที่ต้องอาศัยบุคลิกภาพ รวมไปถึงโอกาสที่มากกว่าในการเข้าถึงการศึกษา เนื่องจากการดื่มนมที่มีสารอาหารหลัก – สารอาหารรองจะช่วยเสริมในเรื่องไอคิว ทำให้มีสติปัญญาที่ดีและพร้อมต่อการเรียนรู้ สามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งนี้การดื่มนมมีความสัมพันธ์ต่อการทำงานของสมองในช่วงแรกเกิด – วัยเริ่มเข้าการศึกษา และทุกครอบครัวควรให้เด็กได้รับการดื่มนมในระดับที่ต่อเนื่อง

ที่มา: บริษัท โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย) จำกัด