เทรนด์สีแห่งปี 2024 และเทรนด์สีของปีถัดไปสำคัญอย่างไร

ความเชื่อของ “สี” มีอิทธิพลต่อชีวิต ไม่ว่าจะในระดับสังคมไทยหรือในระดับสากล หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีตารางสีเสื้อมงคลประจำวันแปะไว้ที่หน้าตู้เสื้อผ้า หรือเริ่มหาข้อมูลว่าควรจะสวมใส่เสื้อผ้าสีอะไรไปสัมภาษณ์งานดี ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า “สี” มีอำนาจทางความเชื่อในชีวิตประจำวันของใครหลาย ๆ คน ส่วนในทางวิทยาศาสตร์ “สี” มีอิทธิพลทางจิตวิทยา เพราะสีสามารถกระตุ้นให้เกิดหรือบรรเทาความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ได้ สีแต่ละสีมีผลทางอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกัน การใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินให้ผู้เสพผลงานศิลปะได้รับรู้และตีความ ก็มีที่มาจากเรื่องจิตวิทยาของสีเช่นกัน

แต่ในระดับสากลนั้น “สี” เป็นมากกว่าความเชื่อว่ามงคลหรืออัปมงคล เนื่องจากสีจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พบเห็นเสมอ ศาสตร์สมัยใหม่หลายแขนงจึงทำการศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาสี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาคารสถานที่ สื่อ ไปจนถึงใช้เพื่อการบำบัดร่างกายและจิตใจ การเลือกใช้สีจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักออกแบบและแบรนด์ธุรกิจต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญ เพื่อที่จะใช้ “สี” เป็นเครื่องมือในการสื่อสารบางอย่างที่เกิดประโยชน์กับแบรนด์สูงสุด

มีงานวิจัยมากมายที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของสีที่แบรนด์เลือกใช้ ว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างไรบ้าง โดยคนส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อภายใน 90 วินาทีหลังจากที่เห็นครั้งแรก และตัดสินใจบนพื้นฐานของสีเป็นอันดับแรกด้วย แม้ว่าสีจะไม่มีตัวอักษรแสดงความหมาย แต่สีสร้างการรับรู้ให้ผู้ที่ได้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกโดยสะท้อนออกมาเป็นความรู้สึก อีกทั้งสีในเฉดสีต่าง ๆ ที่แบรนด์เลือกใช้ จะช่วยสร้างทางลัดให้ผู้บริโภคนึกถึงแบรนด์ได้ ดังนั้น แบรนด์แต่ละแบรนด์ต้องมีสีเป็นของตัวเอง เพื่อให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายจดจำได้ว่าเราเป็นใคร ทำอะไร แบบว่าเห็นสีนี้ปรากฏขึ้นปุ๊บ ชื่อแบรนด์ก็ผุดขึ้นมาในหัวแบบไม่ต้องคิดนั่นเอง

เทรนด์สีประจำปีสำคัญอย่างไร ทำไมเราต้องรู้

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า “สี” มักถูกใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแบรนด์ และเป็นเครื่องมือสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและมีประสิทธิภาพ สีทุกทีล้วนส่งต่อหรือมอบความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้สีในการสื่อสารจึงต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นพิเศษ เป้าหมายก็เพื่อดึงดูดและสร้างภาพจำของแบรนด์นั้น ๆ ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็น

ด้วยความที่สีเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง และมีบทบาทสำคัญอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมหลายแขนง การกำหนดเทรนด์สีประจำปี จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้นักออกแบบ นักการตลาด หรือคนทำงานในวงการต่าง ๆ ได้เห็นถึงแนวโน้มของสีที่จะได้รับความนิยมในปีถัดไป โดยเรื่องของเทรนด์สีในแต่ละปี ไม่ใช่ว่านึกอย่างจะกำหนดสีอะไรก็กำหนดขึ้นเองตามใจชอบ แต่การเลือกสีประจำปีในแต่ปีจะมีที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเลือกสีเหล่านั้นรวมถึงความหมายของสี ตามแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภค บริบทของสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองด้วย นั่นหมายความว่าสีแต่ละสีที่ถูกเรียกกำหนดให้เป็นสีแห่งปี จะถูกวิเคราะห์ คัดกรอง และถอดค่า มาจากบริบทและแนวโน้มของทิศทางสังคมแล้ว

ดังนั้น เทรนด์สีในแต่ละปีที่ออกมาจากสำนักเทรนด์ต่าง ๆ จึงบ่งบอกถึงแนวโน้มต่าง ๆ ของผู้คนในสังคมที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความชอบของผู้คน, แฟชั่น, งานดีไซน์, ไลฟ์สไตล์ และอื่น ๆ ซึ่งบางครั้ง เทรนด์สีอาจมีการเปลี่ยนแปลงถี่กว่าระยะเวลา 1 ปี โดยอาจเปลี่ยนไปตามฤดูกาลก็ได้ แต่ถ้ามองภาพกว้าง ๆ ก็จะกำหนดเป็นเทรนด์สีของแต่ละปีไป เรื่องของเทรนด์สีจึงมีความสำคัญที่เหล่าคนทำงานในแวดวงต่าง ๆ ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลา ก็เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการคิดไอเดียใหม่ ๆ ของสีมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของแบรนด์ของตัวเองที่จะล้อตามไปกับพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคม

เทรนด์สีปี 2024 จาก TCDC

สำหรับ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา “จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561”

จากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2024 โดย TCDC ได้มีการเลือกเทรนด์สีหลักที่มีแนวโน้มสูงว่าจะได้รับความสนใจในปีหน้า สีทั้ง 7 แห่งปี 2024 เป็นสีที่สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของโลกที่ที่ยังไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งสีทั้ง 7 มีดังนี้

เทรนด์สีที่ 1 Rich Gold เฉดสีเบจแกมทอง Pantone 16-0836 TCX

ภาพจาก E-BOOK : Trend 2024: REMADE ANEW

จากกระแสการลาออกจากงานประจำหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาด ผู้คนจำนวนไม่น้อยย้ายกลับไปตั้งรกรากในชนบทอย่างเงียบ ๆ และนำพาให้คนรุ่นใหม่เริ่มกลับไปสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างตัวเองกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ต้องการการบำบัดและผ่อนคลาย เฉดสีเบจแกมทองจึงกลายเป็นภาพแทนที่ทำให้นึกถึงพืชพรรณธรรมชาติ โดยเฉพาะเห็ด สะท้อนความเรียบง่าย ความอ่อนโยน ความอ่อนน้อมถ่อมตน สบาย ๆ ไม่หวือหวา เติมเต็มสุนทรียภาพ และให้คุณค่ากับธรรมชาติ เป็นแฟชั่นแนวเรียบง่าย เหมาะกับการนำไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์แนวรักษ์โลก ความเป็นธรรมชาติ และทำให้ผู้บริโภคได้รู้สึกใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

เทรนด์สีที่ 2 Coral Gold เฉดสีส้มอมน้ำตาล Pantone 16-1337 TCX

ภาพจาก E-BOOK : Trend 2024: REMADE ANEW

เฉดสีส้มอมน้ำตาล เป็นโทนสีกลางที่เข้ากันได้ดีกับสีน้ำตาล เทา ดำ สามารถใช้ได้ในระยะยาว เป็นภาพแทนของพลังบวกและความรู้สึกที่ดี มีความเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ ความอยู่ดีมีสุข สร้างบรรยากาศเชิงบวก เติมเต็มสีสัน และการบำบัดจิตใจ อีกทั้งยังเป็นเฉดสีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากสีโทนพาสเทลที่อ่อน ๆ สู่เฉดสีที่สว่างและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เหมาะกับการนำไปใช้งานกับบ้าน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การตกแต่งภายใน อย่างผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำและห้องนอน หรือใช้ในพื้นที่พักผ่อนสาธารณะ เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้แก่ community ที่ผู้คนต่างก็เข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

เทรนด์สีที่ 3 Butterfly เฉดสีเขียวอ่อนแบบดิจิทัล Pantone 12-0322 TCX

ภาพจาก E-BOOK : Trend 2024: REMADE ANEW

กระแสความหลงใหลในธรรมชาติ ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกของคนรุ่นใหม่ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ในทุกมิติ ความคุ้นเคยกับดิจิทัลบวกกับกระแสอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร ผสานเป็นไลฟ์สไตล์ที่รักทั้งโลกและเทคโนโลยี เฉดสีเขียวอ่อนแบบดิจิทัลจึงเป็นสีที่กลมกลืนอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้น จุดประกายจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาโลก เหมาะกับการนำไปใช้งานในวงการแฟชั่น งานดิจิทัล หรืออีกหลายสิ่งในโลกความเป็นจริง โดยจะช่วยให้เราสนุกสนานไปกับสีสันที่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นและเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติได้มากกว่า

เทรนด์สีที่ 4 Carpi เฉดสีฟ้าอมเขียว Pantone 15-4722 TCX

ภาพจาก E-BOOK : Trend 2024: REMADE ANEW

ภาพจำของเฉดสีฟ้าอมเขียวแบบเทอร์คอยส์ มีความเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ การเชื่อมต่อกับเทพเจ้า หรือสายมูนั่นเอง ช่วยเสริมพลังแห่งโชคลาภและความเป็นผู้นำ มักถูกนำมาใช้กับการออกแบบเครื่องประดับที่ดูหรูหราและก็มูไปพร้อมกัน แบบที่แบรนด์หรู Tiffany & Co. นำเอาสีประจำตัวอย่างฟ้าประกายเขียวไป Collab กับแบรนด์หรูแบรนด์ไหนก็ปัง จึงไม่เพียงแต่ช่วยเสริมภาพจำของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดภาพจำของสีดังกล่าวว่ามีความลักชูรี่ ด้วยความร่วมมือของแบรนด์หรูคูณสอง เหมาะกับการนำไปใช้งานในวงการออกแบบภายใน เฟอร์นิเจอร์ ด้วยสีเฉดฟ้าอมเขียวสามารถสื่อถึงพลังของมหาสมุทรและอัญมณีดึกดำบรรพ์ ทำให้รู้สึกแข็งแกร่งทนทานและให้ความรู้สึกนุ่มนวลได้ในเวลาเดียวกัน หรืองานอัญมณี งานฝีมือขนาดเล็กเพื่อเสริมความมูก็ได้ เรียกได้ว่าทั้งหรูและก็มูไปพร้อมกัน

เทรนด์สีที่ 5 Raspberry Rose เฉดสีชมพูเข้ม Pantone 18-2333 TCX

ภาพจาก E-BOOK : Trend 2024: REMADE ANEW

กระแสความปังของภาพยนตร์เรื่อง Barbie ที่แทบทุกอย่างเป็นสีชมพู ทำให้เฉดสีชมพูเข้มถูกนิยามให้กลายเป็นตัวแทนของความกล้าหาญ กล้าที่จะแสดงออกอย่างโดดเด่น ไม่หลบซ่อน เติมเต็มจิตวิญญาณ และย้ำว่าเราทุกคนสามารถงดงามได้ในแบบของตัวเอง หรือการที่แบรนด์หรูอย่าง Valentino ที่ใช้สีชมพูเฉด Pink PP เป็นตัวแทนของสีค่ากลางที่ไร้เพศ และสมบูรณ์พร้อมมีพลังในตัวเอง ภาพจำของสีชมพูที่เคยเป็นสีของผู้หญิงที่อ่อนแอจึงเปลี่ยนไปเป็นความแข็งแรงด้วยเฉดสีที่จัดจ้านชัดเจนขึ้น รวมถึงการที่ใช้สีชมพูเข้าไปในขบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ จนสีชมพูกลายมาเป็นสีแห่งความเสมอภาคแบบไม่จำกัดเพศ เหมาะกับการนำไปต่อยอดกับสินค้าแฟชั่น ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกรูปแบบ

เทรนด์สีที่ 6 Violet Storm เฉดสีม่วง Pantone 18-3944 TCX

ภาพจาก E-BOOK : Trend 2024: REMADE ANEW

ในอดีตกาล สีม่วงเป็นสีหรูหราที่เป็นสีหายากและถูกจำกัดไว้ใช้กับกลุ่มสังคมชนชั้นสูงอย่างราชวงศ์อังกฤษ แต่ในวันนี้ สีม่วงสามารถผลิตได้อย่างไม่จำกัด ทำให้ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงสีม่วงได้ง่ายขึ้น และกลายเป็นเฉดสีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จนทำให้สีม่วงเป็นภาพแทนของความอิสระและคุณค่าของมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะด้านเพศ ฐานะ หรือความบกพร่องทางร่างกาย ส่วนในทางวิทยาศาสตร์ สีม่วงเป็นสีที่สะดุดตา มีพลังงานมากที่สุด เพราะมีความยาวคลื่นสั้น และในทางจิตวิทยา สีม่วงมีนัยถึงความลึกลับ จนมีการนำไปใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและกระตุ้นให้เกิดพลังอยู่บ่อย ๆ เหมาะกับการนำไปใช้ในพื้นที่สาธารณะสำหรับเด็ก สินค้าแฟชั่น งานคราฟต์ งานมัดย้อม และกิจกรรมที่ต้องใช้จิตวิทยา

เทรนด์สีที่ 7 Pinecone เฉดสีน้ำตาล Pantone 18-3944 TCX

ภาพจาก E-BOOK : Trend 2024: REMADE ANEW

สไตล์เรโทรหรือสไตล์ย้อนยุค 1950-1970 ที่กำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เพราะมีหัวใจสำคัญอยู่ที่แนวคิดการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ความนิยมในเฟอร์นิเจอร์วัสดุไม้ ที่เรียบง่ายแต่มีสไตล์ เป็นบริบทที่เข้ากันได้ดีกับสีน้ำตาล อีกทั้งกระแสความยั่งยืนก็กำลังมาแรง สำนักเทรนด์และงานดีไซน์ ต่างยกให้สีน้ำตาล เป็นสีตัวแทนของความยั่งยืนแห่งปี 2024 ด้วยสีน้ำตาลส่งผลต่อความรู้สึกที่เรียบง่าย สะอาดตา ไร้กาลเวลา สุนทรียศาสตร์ที่หลีกหนีจากความเป็นดิจิทัลที่มีอยู่มากเกินไป เหมาะกับการนำไปต่อยอดกับงานที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบงานฝีมือที่มีคุณภาพ กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรักษ์โลก ไม่เจือปนสีสันอื่น ๆ ที่จะทำให้การนำกลับไปรีไซเคิลเป็นเรื่องยาก หรือก็คือเป็นสีแห่งการบูรณะ สร้างสิ่งใหม่จากสิ่งเก่า เพื่อไม่ให้เกิดเป็นขยะหรือทำลายทรัพยากรใหม่ ๆ

เทรนด์สีโลกปี 2024 จาก Pantone

นอกจากนี้ ใครหลายคนอาจคุ้นเคยกับเทรนด์สีประจำปีที่กำหนดขึ้นจาก Pantone ที่จะออกมาประกาศสีประจำปีต่อไปทุก ๆ เดือนธันวาคม แต่ Pantone คือใคร ทำไมถึงมีอิทธิพลมากพอที่จะเป็นผู้กำหนดเทรนด์สีของโลกได้

Pantone เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจการพิมพ์และการออกแบบในสหรัฐอเมริกา เพื่อกำหนดค่าสีกลาง หรือมาตรฐานการเทียบสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ที่เรียกว่า Pantone Matching System (PMS) เพื่อใช้ในโรงพิมพ์ทั่วโลก เพราะสีแต่ละสีมีหลายเฉด มีความเข้มความอ่อน ถ้าบอกว่าสีแดง โดยทั่วไปเราจะรู้ว่าสีแดงเป็นอย่างไร แต่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ จะเกิดคำถามว่าต้องใช้แดงไหนล่ะ เอาแดงแค่ไหน การกำหนดค่าสีออกมาให้เป็นมาตรฐาน จึงช่วยให้เราเข้าใจตรงกันได้ว่าจะใช้สีแดงแบบไหน มีความแม่นยำ เที่ยงตรง และเราต้องใช้โค้ดอะไรเพื่อสื่อถึงสีนั้น ๆ

นี่จึงเป็นครั้งแรกที่มีมาตรฐาน ภาษาสีสากล ที่ทำให้คนทั้งโลกเข้าใจตรงกันได้ว่าเฉดสีหนึ่ง ๆ หน้าตาเป็นอย่างไร ชื่ออะไร โค้ดอะไร ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าแดงไหน

เนื่องจาก Pantone เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสี มีอิทธิพลในวงการออกแบบ รวมไปถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้สีให้กับธุรกิจต่าง ๆ Pantone จึงมีข้อมูลจำนวนมากในการนำมาวิเคราะห์และประเมินว่าในปีต่อไป สีไหนที่ “จะมาแรงหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม” ซึ่งจะกลายเป็นสีที่พบในสินค้าหลาย ๆ อย่าง รวมถึงสะท้อนถึง อารมณ์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของปีต่อไปได้ดีที่สุดด้วย

ในแต่ละปี Pantone จึงมีบทบาทในการกำหนด “Color of the Year” หรือ “สีแห่งปี” ออกมา ซึ่งเป็นเทรนด์สีที่มาจากการคาดการณ์แนวโน้มสีทั่วโลก พร้อมทั้งบอกเล่าถึงเรื่องราวที่กำลังจะเป็นไปของโลกใบนี้ด้วยความหมายแฝงในสี มี่จะถูกใช้ในการกำหนดทิศทางในการใช้สีในหลายแง่มุม เพื่อสื่อสารและบ่งบอกตัวตนของงานศิลปะด้วยสี และสีดังกล่าวจะมีอิทธิพลกับงานออกแบบในหลายวงการ ทั้งสิ่งพิมพ์, ผลิตภัณฑ์, แฟชั่น, การออกแบบภายใน และอีกมากมาย

ในปี 2024 ที่จะถึงนี้ Pantone ยังไม่ได้กำหนด Color of the Year 2024 แต่มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นสีโทนแดงอมส้ม จากรายงานเทรนด์สีแฟชั่น ฤดูใบไม้ผลิปี 2024 ซึ่งก็ต้องรอประกาศชื่อสี และโค้ดขอสีอย่างเป็นทางการต่อไป