คิดจะเป็นฟรีแลนซ์ อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40


แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม ได้เผยแพร่รายละเอียดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ กับการลงทะเบียนรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ฟรีแลนซ์สามารถลงทะเบียนรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้ไหม?

ตอบ : ผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกคนสามารถสมัครได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขายของออนไลน์ ช่างภาพ บล็อกเกอร์ วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น หรืออาชีพที่ไม่มีนายจ้าง
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

โดยฟรีแลนซ์ที่ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี โดยเลือกจ่ายสมทบเงินได้ 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท

รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีตา

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท

รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีตาย
 • กรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท

รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีตาย
 • กรณีชราภาพ
 • กรณีสงเคราะห์บุตร

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สมัครได้เลยที่ www.sso.go.th/section40_regist หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง