เทคโนโลยีจีโนมิกส์ ความหวังผู้ป่วยโรคมะเร็ง


ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง หรือโรคไม่ติดต่อในกลุ่ม NCDs อื่น ๆ อาทิ เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ หรือโรคติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ ความหวังของการมีชีวิตยืนยาวยังคงอยู่ที่การคัดกรองเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังก่อนเกิดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคมะเร็ง ทั้งก่อนจะเป็นโรค และก่อนการเกิดเป็นมะเร็งซ้ำ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงการเกิดมะเร็งซ้ำสามารถพบได้ภายหลังโรคสงบลงแล้ว โดยเป็นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งโรคมะเร็งกลับเป็นซ้ำจุดเดิมหรือเกิดมะเร็งขึ้นใหม่ในตำแหน่งอื่น โดยมีสาเหตุจากการกลายพันธุ์ของยีนก่อมะเร็ง


ซึ่งปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ที่ริเริ่มขึ้นโดยศิริราชทำให้สามารถเฝ้าระวังได้ถึงระดับยีนหรือสารพันธุกรรม โดยการตรวจจากเลือด และชิ้นเนื้อการตรวจจากเลือดในระดับยีนเป็นวิธีการที่แม่นยำกว่าการตรวจหาโปรตีนสารบ่งชี้มะเร็งต่าง ๆ เช่น CEA (Carcinoembryonic Antigen) ตามที่มีในรายการตรวจสุขภาพประจำปี โดยทั่วไปซึ่งมีข้อจำกัดที่ความจำเพาะและความไวต่ำ เหมาะสำหรับการติดตามหลังการรักษามากกว่าการตรวจในครั้งแรก ซึ่งกว่าจะทราบถึงการผิดปกติก็มักเป็นในระยะลุกลามแล้ว โดยอาจเริ่มมีการกระจายสู่ต่อมน้ำเหลืองซึ่งหมายถึงโอกาสในการทำให้อาการของโรคมะเร็งสงบลงเป็นไปได้ยากมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการตรวจยีนมะเร็งที่ถ่ายทอดได้ภายในครอบครัวจากเลือด ซึ่งศิริราชเปิดให้บริการมานานนับทศวรรษ จนปัจจุบันสามารถใช้ตรวจกลุ่มเสี่ยงได้มากถึง 2,000 รายต่อปี และอีกการตรวจหนึ่งที่เพิ่งเปิดให้บริการในปี 2566 นี้ ได้แก่การตรวจการกลายพันธุ์ของยีนจากชิ้นเนื้อมะเร็ง (Comprehensive Genomic Profile) ซึ่งสามารถตรวจพร้อมกันได้ถึง 300 ยีนในคราวเดียว เพื่อนำไปสู่การเลือกยาหรือวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้าต่อไป ซึ่งสามารถทราบผลได้ในเวลาอันสั้นพร้อมนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารักษาได้ทันที โดยปัจจุบันการบริการทางแพทย์ของไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยเฉพาะการดูแลรักษาโรคซับซ้อนในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Destinations) ที่สามารถนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจีโนมิกส์และชีววิทยาของโรคมะเร็งยังมีอีกหลายมิติที่รอการเข้าถึง ซึ่งปัจจุบันคาดว่าเรายังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งไม่ถึงร้อยละ 10

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าศึกษาวิจัยวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างตรงจุด โดยอาศัยข้อมูลจีโนมเพื่อให้ได้ผลของการพยากรณ์ที่แม่นยำ และการรักษาที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการทำให้โอกาสในการสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตใหม่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งมีมากขึ้นตามไปด้วยจากการสามารถทำให้โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่รักษาได้และผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด