รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ “ตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ให้แก่ผู้ยากไร้”

เนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลก ประจำปี 2022 โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จัดงานเปิดตัวโครงการ Breast Cancer Awareness Month 2022 “ตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ให้แก่ผู้ยากไร้” ปิดช่องว่างการดูแล..เติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

โดยมี รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ และนายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เปิดงานร่วมกันเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทย…ห่างไกลมะเร็งเต้านม และศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ผสานความร่วมมือกับ ผู้บริหารของ รพ.กรุงเทพ กลุ่ม 1 นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ สนามจันทร์ นพ.ภูดิท พึ่งจันทรเดช ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ เพชรบุรี และนพ.วีรศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ หัวหิน ร่วมโครงการในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

โดยมะเร็งเต้านมนั้น เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมและการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็กและก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะช่วยให้มีโอกาสหายขาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับการตรวจพบก้อนมะเร็งที่มีขนาดใหญ่หรือกระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว

หากมีการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปีถึงร้อยละ 98 ถ้าตรวจเจอตอนก้อนมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปี ร้อยละ 84 และถ้าตรวจเจอตอนมะเร็งแพร่กระจายไปแล้ว โอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปี มีเพียงร้อยละ 23 และถ้ายังไม่แพร่กระจายจะทำให้มีโอกาสรอดชีวิตสูง

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ชั้น 1 โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวที่ต้องการเข้าร่วมงานแถลงข่าว ยืนยัน ที่ https://forms.gle/pg6VoNJ9QqLQwrpb6