“ไลอ้อน” ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก ประตูสู่สุขภาพที่ดี

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม มีสุขภาพที่ดี ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

“โครงการอุดฟันน้ำนมโดยวิธี SMART Technique” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ ไลอ้อน ประเทศไทย จัดขึ้น โดยเห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้น ควรเริ่มดำเนินการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรกในเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กเล็กที่พบมากคือ ฟันน้ำนมผุ ทำให้เด็กไม่อยากทานอาหารเพราะเคี้ยวลำบาก และอาการปวดฟันที่คอยรบกวนจิตใจในเวลาเรียน ผู้ปกครองมักเข้าใจว่าฟันน้ำนมผุไม่เป็นไร เพราะยังไม่ใช่ฟันแท้ และอีกสักพักหนึ่งฟันน้ำนมเหล่านี้ก็จะหลุดไปเอง ส่วนเด็ก ๆ ก็กลัววิธีการรักษาของทันตแพทย์ที่ใช้เครื่องกรอฟัน ทำให้กลัวที่จะพบทันตแพทย์

ล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายเรื่อง SMART Technique โดย รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช มาต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ ทันตแพทย์, ทันตภิบาล, ผู้ช่วยทันตฯ และได้มีการฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 จำนวน 17 คน ผ่านทีมทันตแพทย์ของเทศบาลแหลมฉบัง ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง ตั้งอยู่ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอุดฟันน้ำนมโดยวิธี SMART Technique โดย รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช ได้บรรยายเรื่องวิธีการอุดฟันน้ำนมและอุดฟันด้วยวิธี SMART Technique ให้กับทีมทันตแพทย์ ทันตภิบาลแหลมฉบัง พร้อมกันนี้ ทีมไลอ้อนได้จัดสอนวิธีการแปรงฟัน และจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแหลมฉบังได้ร่วมสนุกกัน

เรียกได้ว่าวิธีการใหม่ของการอุดฟันน้ำนมแบบ SMART Technique ทำให้เด็กเล็กไม่กลัวการรักษาของหมอฟัน และการฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับคุณครู ผู้ปกครอง เและเด็ก ๆ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SMART Technique ให้กับทันตบุคลากรในพื้นที่ จะทำให้ทันตบุคลากรสามารถให้การดูแลเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึงเพื่อเด็ก ๆ จะได้มีสุขภาพแข็งแรง เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : [email protected] หรือ [email protected]