Wednesday, April 24, 2024
Home Tags Women in STEM

Tag: Women in STEM

Women in STEM ปี 3 โครงการทุนป.โท-ป.เอกสำหรับผู้หญิงจากบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล สานต่อการขับเคลื่อนโอกาสทางการเรียนรู้และบทบาทของผู้หญิงเข้าสู่แวดวง STEM เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษา Women in STEM ต่อเนื่องปีที่ 3