Women in STEM ปี 3 โครงการทุนป.โท-ป.เอกสำหรับผู้หญิงจากบริติช เคานซิล


บริติช เคานซิล สานต่อการขับเคลื่อนโอกาสทางการเรียนรู้และบทบาทของผู้หญิงเข้าสู่แวดวง STEM เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษา Women in STEM ต่อเนื่องปีที่ 3 สำหรับผู้หญิงที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ณ สหราชอาณาจักร ในระดับปริญญาโทและระดับ Early Academic Fellowship สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมทางเพศในสายงานกลุ่มวิชาชีพ STEM

โดยสำหรับปีการศึกษา 2566/67 นี้ บริติช เคานซิล จะทำการมอบทุนเต็มจำนวนรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 100 ทุน ให้แก่ผู้หญิงในทวีปอเมริกาและเอเชีย เพื่อศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 21 แห่ง โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับผู้ที่มีบุตร ผู้ที่สนใจสมัครจากประเทศไทยสามารถสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กซ์ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ มหาวิยาลัยนิวคาสเซิล และมหาวิทยาลัยแอสตัน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th/en/british-council-scholarships-women-stem

นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสาขาและสายงานที่เกี่ยวข้อง STEM กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย หลายประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมเด็กหญิงและสตรีในการเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์ และการมีบทบาทในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อลดช่องว่างทางเพศในกลุ่มวิชาชีพ STEM

บริติช เคานซิล ในฐานะองค์กรนานาชาติเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร จึงได้เดินหน้าสานต่อภารกิจการส่งเสริมความเท่าเทียมเพื่อผลักดันขีดความสามารถและบทบาทของผู้หญิงทางการศึกษาในสาขาวิชาด้าน STEM ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับสตรี “Women in STEM” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับ Early Research Fellowship ณ สหราชอาณาจักร
สำหรับทุนการศึกษา ‘Women in STEM’ ในปีการศึกษา 2566/67 นี้ บริติช เคานซิล สนับสนุนทุนสำหรับผู้หญิง ในทวีปอเมริกา และเอเชีย รวมทั้งสิ้นมากกว่า 100 ทุน เพื่อให้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรรวม 21 แห่ง ซึ่งสำหรับ 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

จะมีทุนจำนวนรวม 21 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 15 ทุน และระดับ Early Academic Fellowship จำนวน 6 ทุน จาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กซ์ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ มหาวิยาลัยนิวคาสเซิล และมหาวิทยาลัยแอสตัน โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับผู้ที่มีบุตร

ทั้งนี้ ระยะเวลาการปิดรับสมัครจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย โดยจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรทั้งหมด รวมถึงกำหนดการรับสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th/en/british-council-scholarships-women-stem และสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดทั้งปีของบริติช เคานซิล ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ British Council Thailand

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]