Friday, May 24, 2024
Home Tags Somebody

Tag: somebody

Celebrity ความสุขของการเป็นคนดัง มันเป็นเรื่อง “ฉาบฉวย”

โลกโซเชียลมีเดียที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์และเซเลบริตีใช้หากิน ช่างน่ากลัวเกินกว่าจะคาดเดา เราสามารถยกยอปอปั้นและเกลียดชังคนอื่นที่ไม่รู้จักกันได้ในพริบตาเดียว!