Tuesday, April 16, 2024
Home Tags Secret Forest Season 2

Tag: Secret Forest Season 2

Secret Forest SS2 กลับมาเปิดโปงเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่

การตามหาความจริง การมุ่งหน้าสู่ทางที่ถูกต้อง เป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด แม้ความหวังจะน้อยนิด แต่ก็ดีกว่าคิดว่ามันสิ้นหวัง ซึ่งถ้าหยุดก็เท่ากับล้มเหลว