Sunday, October 24, 2021
Home Tags Disney+

Tag: Disney+

ถ้าอยากทำฝันให้เป็นจริงต้องตื่นก่อน

มีข่าวว่าภาครัฐที่พยายามจะทำให้ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ ช่างย้อนแย้งกับผู้ประกอบการ ที่แทบจะไม่ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐสักเท่าไรเลย