Thursday, June 13, 2024
Home Tags Bush fire

Tag: bush fire

ไฟป่าออสเตรเลีย จะกลายเป็นเรื่องปกติในโลกที่ร้อนขึ้นทุกปี

เมื่อธรรมชาติส่งสัญญาณถึงความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากวันนี้