Tuesday, April 16, 2024
Home Tags แต่ละบ้าน

Tag: แต่ละบ้าน

เงินสำรองฉุกเฉินในครัวเรือน ต้องมีเท่าไรถึงจะปลอดภัย

การเป็นพ่อแม่คนไม่ใช่แค่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให้เติบโตมาดีเท่านั้น แต่ต้องวางแผนทุกเรื่องในบ้านให้เป็น อย่างเรื่องเงิน ต้องไม่เดือดร้อนเวลามีเรื่องฉุกเฉิน