Friday, July 26, 2024
Home Tags แชท

Tag: แชท

เพราะเรามักแปลคำเข้าข้างตัวเองเสมอ คำบางคำเพียงพิมพ์สั้น ๆ ก็เป็นประเด็นได้

ในสังคมที่การแชทคือการสื่อสารกระแสหลัก เรื่องบางเรื่องอาจเกิดขึ้นเพียงเพราะการพิมพ์คำตอบห้วน ๆ ที่ชวนคนอ่านคิดไปไกลทั้งที่ไม่มีอะไรเลย

Unsend ในไลน์ดราม่าทางการสื่อสารอาจซับซ้อนขึ้น

โอกาสแก้ตัวครั้งที่สองสำหรับคนที่ชอบมือลั่น แต่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเหล่าพ่อบ้านใจกล้า