Wednesday, May 22, 2024
Home Tags เลือกตั้ง 2566

Tag: เลือกตั้ง 2566

12 วันก่อนเลือกตั้ง ตัวเลขจาก Google Trends บอกอะไรได้บ้าง

Google Trends ในปัจจุบันถูกนำมาปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ มาดูกันว่า Google Trends ทำให้เราเห็นภาพผลเลือกตั้งอย่างไรบ้าง

4 สเต็ป Information Operation ในศึกเลือกตั้งบนโซเชียลมีเดีย

ในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สิ่งสำคัญที่คุณพึงระวังมากที่สุด คือการรับข่าวสารในยุคที่ปฏิบัติการ Information Operation ถูกใช้ในทางการเมืองอย่างแพร่หลาย

ภาคอีสานและภาคกลาง ตัวชี้วัดศึกเลือกตั้ง 2566

การเลือกตั้งครั้งนี้ จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตของภาคอีสานและภาคกลาง คือตัวชี้วัดศึกเลือกตั้ง 2566 เนื่องจากมีที่นั่งให้ชิงสูงถึง 132 และ 122 ที่นั่งตามลำดับ

ศึกเลือกตั้ง 2566 ผู้ชนะอาจไม่ใช่พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด

ศึกเลือกตั้งกำลังเข้มข้น น่าสนใจว่าหลังการเลือกตั้ง พรรคที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดจะเป็นฝ่ายค้านเหมือนตอนปี 2562 หรือไม่ หรือคนไทยจะได้เห็นภาพที่คิดไม่ถึง!

นับหนึ่งถึงสี่ กับการเลือกตั้งครั้งที่ 27 ของเมืองไทย

การเลือกตั้งทั่วไปปี 2566 เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 27 ของไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีจำนวน 52,322,824 คน ได้เวลาพิจารณาหาผู้แทนของคุณ!