Monday, July 22, 2024
Home Tags เทคโนโลยีสำคัญ

Tag: เทคโนโลยีสำคัญ

10 เทคโนโลยีสำคัญปี 2023 จาก MIT Technology Review

ทุก ๆ ปี MIT Technology Review จะเสนอ 10 เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดแห่งปีมาอัปเดตให้กับพวกเราได้รู้ว่าเวลานี้โลกพัฒนาไปถึงไหนแล้ว พร้อมให้เหตุผลว่าสำคัญอย่างไร