Friday, December 1, 2023
Home Tags หนังสือพิมพ์

Tag: หนังสือพิมพ์

การเมือง สื่อ และผู้คนในแต่ละยุคสมัย

รูปแบบสื่อเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เช่นเดียวกับการเมือง แม้จะมีเหตุการณ์เป็นกงล้อประวัติศาสตร์หมุนมาที่เดิม แต่รายละเอียดผู้คนแต่ละยุคแตกต่างกัน

เมื่อความต้องการของคนดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

การรับมือกับคลื่นระลอกสองของคนในวงการสื่อนั้นไม่ใช่ไวรัส หากแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้สื่อเก่าหายไปจากพื้นที่เดิมเร็วขึ้น

ใช่ว่าเป็นสื่อจะจิกหัวใครก็ได้! กรณีศึกษาจาก รอสส์ บาร์คลี่ย์

ถ้าวงวารถูกขุดมาเทียบกับ กอริลล่า คุณจะรู้สึกอย่างไร บทลงโทษสื่อที่วิพากษ์แบบ โนสน โนแคร์