Tuesday, April 16, 2024
Home Tags วิ่งแช่ขวา

Tag: วิ่งแช่ขวา

บนถนนหลวง ไม่มีธงฟ้า

เลนขวามีไว้แซง กฎกระทรวงใหม่ที่บังคับใช้ล่าสุดจึงกำหนดให้รถขับเลนขวาต้องทำความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ขณะที่ความเร็วสูงสุดห้ามเกิน 120 กม./ชม.

ขับช้าหลบไป! กฎหมายระบุ เลนขวาห้ามวิ่งต่ำกว่า 100 กม./ชม.

กฎหมายใหม่ระบุว่า รถที่วิ่งเลนขวาห้ามใช้ความเร็วต่ำกว่า 100 กม./ชม. เพราะมันกีดขวางการจราจร ดังนั้น พวกที่ขับช้าแล้วแช่ขวาต้องหลบไปแล้วล่ะ!