Friday, May 24, 2024
Home Tags รับจ้าง

Tag: รับจ้าง

วินมอเตอร์ไซค์ vs Grab Bike

จากการที่ กอ.รมน. มีคำสั่งให้บริษัทแกร็บ หยุดนำรถป้ายขาวมารับ-ส่งผู้โดยสาร เพราะผิดกฎหมาย และเกิดการกระทบกระทั่ง ทะเลาะวิวาทกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้น เรามาดูกันว่าระหว่าง วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับ Grab Bike มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง