Sunday, December 5, 2021
Home Tags ทฤษฎี “งดเลี้ยวขวา”

Tag: ทฤษฎี “งดเลี้ยวขวา”

จริงหรือไม่ “งดเลี้ยวขวา” เซฟน้ำมัน-ลดอุบัติเหตุ

ในอังกฤษเริ่มมีการณรงค์ใช้ทฤษฎี "งดเลี้ยวขวา" คาดว่าเพื่อลดทั้งอุบัติเหตุจากการเลี้ยวขวาและกลับรถ และช่วยประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง