Wednesday, April 24, 2024
Home Tags ค่าซ่อมรถ

Tag: ค่าซ่อมรถ

World of Speed : “โมโตจีพี 2023” ล้มกระจาย ใครจ่ายค่าซ่อม?

ช่วง GP Race Access จากรายการ World of Speed สุดขีดความเร็ว "โมโตจีพี 2023" ทั้งล้มทั้งเจ็บ คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าซ่อม