Thursday, May 23, 2024
Home Tags คิมจุนฮัน

Tag: คิมจุนฮัน

Anna ชีวิตที่ขโมยมาจนหรูหราอู้ฟู่ โดยยอมเป็น “คนลวงโลก”

คำโกหกเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นอย่างหยุดไม่ได้ เสพติดจนเลยเถิดจนกลายเป็นการขโมยชีวิตของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง "ยูมี" ในคราบ "อันนา" กับชีวิตราคาแพงที่เธอต้องจ่ายคืน