Tuesday, August 9, 2022
Home Tags ข้อเท็จจริง

Tag: ข้อเท็จจริง

“เรตติ้ง” ตัวกำหนดสื่อว่าต้องนำเสนอ “ข่าวชาวบ้าน” มากเป็นพิเศษ

การนำเสนอข่าวแบบที่เน้นเรียกเรตติ้ง ใส่เรื่องชาวบ้านเข้าไปเยอะ ๆ ส่วนข้อมูลนั้นก็จริงบ้าง เท็จบ้าง แอบสร้างเองบ้าง เป็นภาพสะท้อนคุณภาพของสังคมที่บิดเบี้ยว

คุณภาพสื่อสะท้อนคุณภาพสังคม

ประโยคของยุคสมัยที่ประดิษฐ์ให้คนไม่รู้จริงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่าง "ใคร ๆ ก็เป็นสื่อได้" ทำให้เกิดความ "มักง่าย" ในการทำหน้าที่ของสื่อ

ความคิดเห็นมีค่าแค่ จุดไข่ปลา…

ทุกวันนี้สิ่งที่เราได้ยินเป็นเพียงแค่ความคิดเห็น มีความจริงอยู่น้อยมาก จนสร้างความเชื่อต่อ ๆ กัน ทำให้ผู้คนมีมุมมองอคติ จึงมีค่าไม่ต่างจาก จุดไข่ปลา