Saturday, October 23, 2021
Home Tags ข้อเท็จจริง

Tag: ข้อเท็จจริง

ความคิดเห็นมีค่าแค่ จุดไข่ปลา…

ทุกวันนี้สิ่งที่เราได้ยินเป็นเพียงแค่ความคิดเห็น มีความจริงอยู่น้อยมาก จนสร้างความเชื่อต่อ ๆ กัน ทำให้ผู้คนมีมุมมองอคติ จึงมีค่าไม่ต่างจาก จุดไข่ปลา