Sunday, June 23, 2024
Home Tags กุศโลบาย

Tag: กุศโลบาย

ความเชื่อในสังคมไทย กับกุศโลบายเพื่อให้คนอยู่ในร่องในรอย

ความเชื่ออยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และนับเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อห้ามหรือเตือนไม่ให้คนในสังคมทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม แล้วเราเคยเชื่ออะไรกันบ้าง

หมดยุค “กุศโลบายหลอกเด็ก” อธิบายให้เข้าใจ ไม่ใช่หลอกให้กลัว

ความทรงจำในวัยเด็ก เราถูกห้ามไม่ให้ทำนั่นนี่เพราะ "กลัว" ทั้งที่จริง ๆ ถ้าอธิบายเหตุผลที่แท้จริงดี ๆ น่าจะดีกว่า อย่าสร้างปมความกลัวให้เด็กเลย

กุศโลบายที่ผู้ใหญ่มักใช้หลอกเด็ก

ผู้ใหญ่มักมีคำพูดเชิงหลอกให้เด็กเกิดความกลัวในการกระทำบางอย่าง ที่เรียกว่ากุศโลบาย