ดื่ม “น้ำอัดลม” ระหว่างตั้งครรภ์ เสี่ยงทำลูกอ้วน!

ภาพจาก Pixabay

การดื่มน้ำอัดลมในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้ลูกเสี่ยงต่อภาวะเป็นโรคอ้วนได้ เมื่อผลการศึกษาล่าสุด พบว่า  การดื่มน้ำอัดลมในระหว่างตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสสอง ซึ่งนับจากสัปดาห์ที่ 13-27 สัปดาห์เป็นต้นไปนั้น เพิ่มความเสี่ยงให้ลูกมีค่าดัชนีมวลกาย  (Body mass index) และ เส้นรอบเอว (waist circumference) ที่เพิ่มขึ้นได้

ทั้งนี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดของสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ข้อมูลของแม่และเด็ก จำนวน 1,078 คู่  ด้วยการให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และไม่มีน้ำตาลในระหว่างที่ตั้งครรภ์ โดยมีการติดตามผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี คือนับตั้งแต่คลอดบุตร,  ทารกมีอายุ 6 เดือน, 3 ปี และ 7 ปี

ผลการศึกษาพบว่า ทุกครั้งที่มีการบริโภคน้ำอัดลมระหว่างตั้งครรภ์ไตรมาสสอง อย่างน้อยวันละ 2 แก้ว จะส่งผลต่อลูกในครรภ์ด้วย เพราะจะไปเพิ่มมวลไขมันที่สะสมตามร่างกาย (fat mass) ให้กับลูก  คิดเป็น 0.15 กิโลกรัม /  ความสูง (หน่วยเป็นเมตร ยกกำลัง 2)   เมื่อมีการวัดส่วนสูงและน้ำหนักของเด็กตอนอายุ 7 ขวบ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาดังกล่าว ไม่พบว่าการดื่มน้ำผลไม้, เครื่องดื่มที่ให้สารความหวานแทนน้ำตาล  และน้ำเปล่า  ส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์ เหมือนเช่นการดื่มน้ำอัดลมแต่อย่างใด

ที่มา : www.asianage.com