ผลการศึกษาชี้ ผู้ชายตัวสูงเสี่ยงเป็น “มะเร็งต่อมลูกหมาก”

ภาพจาก www.independent.co.uk

ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ พบว่า ผู้ชายตัวสูงมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก  และเสียชีวิตจากโรคนี้ได้  ซึ่งเป็นเพราะมีระดับ “โกรทฮอร์โมน” ฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตระดับที่สูงกว่าปกติ

โดยทุกความสูงที่เพิ่มขึ้น 10 เซนติเมตร จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ได้ถึง 21 เปอร์เซ็นต์  และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 17 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าผู้ชายที่มีน้ำหนักตัวมาก ก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเช่นกัน โดยรอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 4 นิ้ว หรือ 10 เซนติเมตร จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้ราว 13 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ศึกษาข้อมูลทางการแพทย์ที่ติดตามผลจากผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากจำนวน 7,024 คน  เป็นเวลานานเกือบ 14 ปี โดยพบว่าในจำนวนนี้ มี 1,388 คน ที่ป่วยในระยะลุกลามมาก และมี 934 คนที่เสียชีวิตจากโรคนี้

ดอกเตอร์ออโรร่า เปเรซ-คอร์นาโก้ หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ระบุว่า ผลการวิจัยนี้พบว่าลักษณะทางกายภาพบางอย่าง ทั้งความสูงและความอ้วน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการพัฒนาอย่างรุนแรงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้

แม้ว่าผลการศึกษานี้ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างความสูงกับ ความเสี่ยงโดยรวมของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก  แต่ก็สอดคล้องกับผลการวิจัยของ World Cancer Research Fund ที่พบว่าผู้ชายที่ตัวสูงตั้งแต่เด็กมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในภายหลัง

ที่มา : www.independent.co.uk