พาไปรู้จัก “G-Green” โครงการส่งเสริมการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพจาก Thailand Exhibition

โลกของเรากำลังเผชิญกับพิษร้ายที่มนุษย์สร้างขึ้น นั่นคือการทำลายระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ มลพิษทางน้ำและอากาศ รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือพิษร้ายที่มนุษย์ทุกคนแพร่กระจายลงสู่พื้นโลก ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษ ปริมาณขยะที่มากขึ้น การบุกรุกทำลายป่า

ถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักปรับปรุงตนเองแล้วหันมาเป็นมิตรกับธรรมชาติ เชื่อเหลือเกินว่าพิษร้ายที่เราสร้างขึ้นจะค่อย ๆ เพิ่มความรุนแรงและก่อเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะโทษใครไปเสียไม่ได้เพราะคนสร้างความเสียหาย ก็คือมนุษย์ที่เป็นพิษร้ายของโลกนั่นเอง

วันนี้จะพาไปรู้จักกับโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน คำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือ “G-Green”

G-Green คืออะไร

ถ้าพูดถึงคำว่า “G-Green” หลายคนอาจสงสัยว่ามันคืออะไร แล้วมีความสำคัญแค่ไหนในชีวิตประจำวันของเรา “G-Green” หรือโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โรงแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร อุทยานแห่งชาติ สำนักงาน และผู้บริโภค ให้เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมและให้การรับรอง

มุ่งเน้นหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy โดยสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบริโภคอย่างพอเพียง ลดการบริโภคที่สิ้นเปลือง ส่งผลให้ลดปริมาณของเสียตั้งแต่ต้นทาง ลดการทิ้งของเสียสู่สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลดการทำลายระบบนิเวศ ลดปริมาณขยะ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ลดมลพิษทางอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

G-Green ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

G-Green เปรียบเสมือนตัวช่วยในการส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในกลุ่มผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค และมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2022 นี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำทัพสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับตราสัญลักษณ์ G-Green ในคอนเซ็ปต์ “ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล” สินค้าได้รับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา ไม้และจักสาน รวมถึงสกินแคร์ต่าง ๆ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในงานจะมีการร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์และจัดแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ Green Product จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด Green Market ให้กับผู้ประกอบการ ได้มีพื้นที่รองรับผลิตภัณฑ์และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ในระดับสากล

ผลิตภัณฑ์ G-Green จัดแสดงภายในงาน OTOP midyear 2022 จัดระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย

เราจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลาย พร้อมสินค้าที่คัดสรรจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาให้ ชม ชิม ช้อป กันอย่างเพลิดเพลิน ไม่น้อยกว่า 2,000 ร้านค้า หรือท่านใดที่ไม่มีเวลาแวะมาเลือกซื้อ เลือกช้อปกันที่เมืองทอง ก็สามารถร่วมอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมอุดหนุนสินค้าของคนไทย เพื่อช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ลองคิดดูว่าหากผู้ประกอบการธุรกิจทุกคนรวมตัวหันมาดูแลและใส่ใจการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหน ดังนั้นก่อนที่พวกเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับตัวเองและผู้อื่น ก็อย่าลืมดูสักนิดว่ามีสัญลักษณ์ของ G-Green อยู่หรือเปล่า นอกจากจะได้โอกาสสนับสนุนผู้ประกอบการระดับชุมชนแล้ว ยังได้โอกาสที่จะดูแลใส่ใจโลกของพวกเราเพิ่มอีกนิดด้วย