เรื่องใกล้ตัว EP.44 : องค์กรได้ประโยชน์อะไร? เมื่อพนักงาน Work from Home

มีผลการวิจัยที่พบว่าการ Work from Home ส่งผลให้องค์กรได้รับประโยชน์จากพนักงาน ทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของงาน และการขาดงานที่น้อยลง

ติดตาม Podcast เรื่องใกล้ตัว กับ นรกมล ดิษยบุตร ได้ทาง Podbean และ Spotify ช่องคนต้นคิด ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.