นี่คือคำเตือน “ดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถ” โดนปรับแน่!

เพื่อนร่วมทางบนถนนเรานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ทั้งใจดีมีน้ำใจ มักง่ายสกปรก ใจดำน่ารังเกียจ มือใหม่งุ่มง่าม และพวกกฎจราจรมีไว้แหก ซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมน่ารังเกียจที่เราเห็นกันได้บ่อยถึงบ่อยมากคือ พวกที่ชอบดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถ ใช้ไฟที่สว่างจ้าจนเกินไป ใช้ไฟกะพริบ และพวกที่ชอบเปลี่ยนไฟเป็นสีอื่นด้วย

ไฟสีแปลก ๆ นั้นสวยไหม จริง ๆ ก็สวยอยู่ แต่น่ารำคาญมากกว่า! เพราะการดัดแปลงไฟหน้าให้สว่างจ้าเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ใช้ไฟกะพริบ และเปลี่ยนไฟท้ายเป็นสีอื่น ล้วนทำให้ผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบ เดือดร้อนไปตาม ๆ กัน นี่จึงเป็นเหตุให้กรมการขนส่งทางบกต้องออกมาเตือน ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย หากทางเจ้าหน้าที่พบ หรือมีพลเมืองดีส่งเบาะแสเข้ามาร้องเรียนก็เตรียมโดนจับปรับได้เลย

เนื่องจากการดัดแปลงไฟในลักษณะดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่คนอื่นหรือแม้กระทั่งคนเดินเท้าก็ตาม เพราะแสงไฟสว่างจ้าจะสะท้อนเข้ากระจกมองข้างและกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้า หรือส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมา ทำให้สายตาพร่ามัว ส่วนการแก้ไขไฟท้ายเป็นไฟสีอื่น ก็รบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถที่ขับตามหลังมาด้วยเช่นกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ที่อาจส่งผลรุนแรงถึงชีวิตได้ การดัดแปลงไฟในลักษณะดังกล่าว ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

  • รถส่วนบุคคล รถแท็กซี่ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  • รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ภาพจาก facebook.com : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

นั่นหมายความว่า จากนี้ไปกรมการขนส่งทางบกจะเอาผิดจริง โดยได้เข้มงวดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งตรวจสภาพรถให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด ขอความร่วมมือจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ถ้าพบว่าอุปกรณ์ส่องสว่างของรถที่เข้ารับบริการตรวจสภาพนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องแจ้งเจ้าของรถให้แก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งยังส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจรถทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง หากพบการแก้ไขดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือเจ้าของรถตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ ควรใช้งานรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต ไม่แก้ไขดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถ ส่วนผู้ที่มีดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดไปแล้ว ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สามารถส่งเบาะแสพฤติการณ์การกระทำความผิดดังกล่าว พร้อมหลักฐาน อย่างเช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอที่บันทึกการกระทำความผิดชัดเจน สถานที่เกิดเหตุ วันเวลา ทะเบียนรถ และรายละเอียดของรถ แจ้งได้ที่

โดยกรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ค่าปรับส่วนแรกจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนที่เหลือจะนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมอบให้พลเมืองดีที่ช่วยเป็นหูเป็นตา แล้วแจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด

ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของกรมการขนส่งทางบก ได้ที่

ข้อมูลจาก facebook.com : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News