เป็นหนี้ไม่ได้น่ากลัว ถ้าคิดวางแผนเรื่องนี้ก่อน

คนทั่วไปเมื่อมีเหตุต้องเป็นหนี้ ไม่ว่าหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้จากการกู้ยืมคนอื่น สิ่งที่มักคิดคือ เราจะกู้เท่าไหร่ ต้องการใช้เงินเท่าไหร่ กู้ใครดี หรือธนาคารไหนดีที่จะให้วงเงินได้สูง ๆ แต่จริง ๆ แล้วการคิดจะเป็นหนี้นั้นต้องคิดเรื่องอะไรก่อนเป็นอันดับแรก ๆ

อัตราดอกเบี้ยของหนี้ประเภทที่เราต้องการกู้

เมื่อเป็นหนี้นั่นหมายถึงการที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเป็นหนี้ เราต้องรู้ก่อนว่าดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภทนั้นคือเท่าไหร่ และการคิดดอกเบี้ยนั้นคิดอย่างไร เพื่อวางแผนในการกู้เงินต้นให้พอดีกับความสามารถในการชำระหนี้คืน

พิจาณาความสามารถในการผ่อนชำระของเราเอง

ก่อนคิดว่าพิจารณาเงินก้อนที่ต้องการ เราสามารถผ่อนชำระรายเดือนเท่าไร โดยเริ่มจากรายรับและรายจ่ายที่มีทั้งหมด หากเราต้องมีภาระผ่อนหนี้เพิ่มนั้นยังสามารถใช้เงินได้อย่างมีสภาพคล่องหรือไม่ ควรจะวางแผนไว้อย่างรัดกุมเพื่อที่จะได้บริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

หนี้ก้อนที่จะมีนั้นเป็นหนี้ที่ดีหรือหนี้ที่ไม่ดี

ก่อนจะเป็นหนี้ ต้องรู้ก่อนว่า “หนี้ที่ดีคืออะไร หนี้ที่ไม่ดีคืออะไร” หลายคนเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าเป็นหนี้ก็ไม่น่าจะดีนัก แต่จริง ๆ แล้วการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ กับหนี้ที่ก่อแต่รายจ่ายนั้นต่างกัน ถ้าเราเป็นหนี้จากการบริโภคทั่วไปอย่างเกินความจำเป็น เช่น กินหรู อยู่แพง หรือใช้บัตรเครดิตเกินจำนวนที่สามารถชำระได้ นั่นเรียกว่าหนี้ที่ไม่ดี แต่ถ้าหนี้ที่เรากำลังจะเป็นคือหนี้เพื่อผ่อนบ้านอยู่อาศัยตามกำลัง หรือหนี้ผ่อนรถยนต์เพื่อใช้ทำงาน สร้างเงิน หนี้เหล่านี้ถือเป็นหนี้ที่ดีที่สามารถสร้างให้เงินงอกเงย และอาจจะงอกเงยได้มากกว่าดอกเบี้ยที่เราจ่ายหนี้ก้อนนั้น ๆ อีกด้วย

รายได้ของเราในปัจจุบันและรายได้ในอนาคต

บางครั้งคนเราอยากเป็นหนี้เพิ่ม เพราะคาดหวังว่าในอนาคตรายได้จะเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสามารถนำมาใช้หนี้ที่เราจะก่อในปัจจุบันได้ แต่นั่นเป็นหลักคิดที่ผิด เพราะหนี้ที่เราก่อปัจจุบัน ก็คือหนี้ปัจจุบันที่เราต้องใช้เงินปัจจุบันชำระ และเรื่องรายรับที่ยังเป็นเรื่องอนาคตยังไม่ควรนำมาคิด เนื่องจากเราเองก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากเราสามารถเพิ่มรายรับปัจจุบันให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจเป็นหนี้เพิ่ม น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

“ยิ่งเป็นหนี้เร็วยิ่งดี” เป็นความเชื่อที่ผิด

บางคนเชื่อว่ายิ่งเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ เมื่อเริ่มทำงานใหม่ ๆ ทำให้ภาระผ่อนต่อเดือนน้อย มีระยะเวลาผ่อนนาน เช่น การกู้ซื้อบ้าน ซึ่งผ่อนสูงสุดได้ถึง 30 ปี แต่ที่จริงการเริ่มออมตั้งแต่อายุยังน้อยดีกว่าการที่จะเริ่มเป็นหนี้ เพราะเราสามารถเอาเงินที่ออมไว้สร้างดอกเบี้ยตั้งแต่อายุน้อย ๆ ได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะเป็นหนี้ อาจจะมีเงินก้อนมาช่วยให้หนี้ของเราไม่ใช่หนี้ก้อนใหญ่นัก คนเราควรเป็นหนี้เมื่อพร้อมและจำเป็น

ดังนั้น หากคิดจะเป็นหนี้ สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ ความสามารถในการชำระหนี้คืนว่าสามารถชำระหนี้ต่อเดือนได้เท่าไรก่อนที่จะคิดเรื่องความสามารถในการกู้ว่าจะกู้ได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว และไม่ใช่สิ่งที่มีไม่ได้ เพียงแต่จะต้องวางแผนเป็นอย่างดี ต้องไม่ทำให้เกิดทุกข์ และต้องไม่ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของเราตึงจนเกินไป